ID_CONTENT 69

06/06/2022 - Nieuws

In de akte is gewoonlijk bepaald dat u het vruchtgebruik levenslang behoudt. Dit betekent dat u uw hele leven lang in de woning mag blijven wonen en indien u verhuist, mag u de woning verhuren en de huurgelden opstrijken.

Maar is het altijd interessant om mijn woning te verhuren als ik die vroeger dan voorzien moet verlaten?
Als u uw woning moet verlaten, is dat inderdaad vaak om gezondheidsredenen. Bent u dan nog in staat om een huurder te beheren? 
Denk ook aan de herstellingskosten, aan de eventuele vereisten van uw huurder, aan de taksen en lasten die uw rendement doen dalen. 

U zou uw vruchtgebruik zeker ook kunnen overdragen aan uw koper, mits een bijkomende rentebetaling, indien u de woning vroeger wilt verlaten.

Door uw vruchtgebruik over te dragen aan uw koper hebt u geen zorgen meer, want alle kosten en lasten zijn dan voor rekening van uw koper. In het algemeen gebeurt de overdracht van het vruchtgebruik tegen betaling van een bijkomende, levenslange rente. 

viager occupe qu arrive low.jpg

Hoe wordt deze bijkomende rente berekend?
Als u huur ontvangt, zal dit een brutobedrag zijn waarvan dan een reeks kosten afgetrokken moeten worden. We denken dan aan onroerende voorheffing, belastingheffing via het kadastraal inkomen, kosten voor herstellingen voor de woning te huur wordt aangeboden, eventuele makelaars- en beheerskosten, kosten van mede-eigendom ten laste van de verhuurder, huurleegstand, risico’s van onbetaalde huurgelden, enz. Door te kiezen voor een bijkomende rente beschikt u over een belastingvrij nettobedrag dat wordt geschat op zo’n 50% van de huurprijs en zo hebt u ook gemoedsrust, en dat is onbetaalbaar. 

Wilt u graag advies over de verkoop op lijfrente?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Trevi Lijfrente
02/343.22.40
viager@trevi.be

Drag