ID_CONTENT 69

27/10/2022 - Nieuws

De huidige economische context, gekenmerkt door de sterke inflatie, brengt ons bij een heel actueel thema: de indexering van de rente.

Bij een verkoop op lijfrente krijg je bij de ondertekening van de akte een bedrag op je rekening gestort: het boeket. Dit wordt aangevuld met maandelijkse rentes die niet worden belast en worden geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex.

Na een hele lange periode met een zwakke inflatie (zo’n 2% per jaar), worden we nu opnieuw geconfronteerd met een heel hoge inflatie die een grote impact heeft op de lonen, de huurprijzen en, en daar hebben wij vooral aandacht voor, de lijfrentes. 

Als we terugdenken, in 2020 werd een rente van € 1.000 het volgende jaar verhoogd tot € 1.018. Nu, met een inflatie van meer dan 10% wordt de rente herzien tot meer dan € 1.100!

Een investeerder die een pand koopt, kan zich dan ook de vraag stellen: Ben ik bereid om op lijfrente te kopen en dus een risico te nemen op het vlak van de indexering of investeer ik maar beter in een klassieke aankoop via een lening met een vast tarief (nu zo’n 3,50 % per jaar)?

Nog een bedenking: de beperking van de indexering van de huurprijzen afhankelijk van de energieprestaties van de gebouwen. Er is immers sprake van om de indexering te beperken afhankelijk van het EPB-certificaat. De slechtste leerlingen uit klas E, F of G zouden hun huurprijs dan gewoonweg niet meer mogen indexeren. 

Een delicate situatie voor een koper van een vrije lijfrente.

Als hij vroeger een rente van € 1.400 betaalde en zijn huur hem € 1.000 opbracht, dan bedroegen zijn maandelijkse uitgaven € 400. Dat verschil bleef min of meer constant. Als vandaag enkel de rente wordt geïndexeerd, zo’n 10% op dit moment, dan zou de huurprijs stijgen tot € 1.540. Een aanzienlijk verschil. En dan hebben we het nog niet over de indexeringen in de komende jaren ...  

ER ZIJN OPLOSSINGEN

Bij Trevi Lijfrente bespreken we deze situatie met de verkopers en we stellen diverse oplossingen voor om de indexering te omkaderen en een evenwicht te vinden dat voor alle partijen aanvaardbaar is. Voor de oude contracten is het zo goed als onmogelijk om de voorwaarden nu nog te veranderen, tenzij de verkopers akkoord gaan en daar hebben ze geen enkel belang bij.

Wil je graag meer informatie over de verkoop op lijfrente?
Neem contact met ons op via 02/343.22.40 of e-mail – viager@trevi.be - volledig vertrouwelijk en vrijblijvend.

DD NL.jpg

Drag