ID_CONTENT 7

Wat is een syndicus van mede-eigendommen?

De syndicus is de gevolmachtigde en het orgaan van de mede-eigendom.
Tijdens zijn mandaat beheert hij het gebouw in naam van de mede-eigenaars door de beslissingen van de algemene vergadering uit te voeren of te laten uitvoeren (contracten met de leveranciers, onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen, verplichte normen om na te leven binnen de mede-eigendom, verzekeringspolissen van de mede-eigendom).
De syndicus beheert als enige de fondsen en houdt de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars bij volgens de specifieke regels van de mede-eigendom.
De syndicus moet verantwoording afleggen aan de vereniging van mede-eigenaars voor de goede uitvoering van de opdracht die hem werd toevertrouwd. Hij geeft advies, hulp en informatie aan de mede-eigenaars en leidt de personeelsleden van de vereniging van mede-eigenaars.

Het contract Ecobeheer: doelen

Le travail des experts de syndicat de copropriété

Het contract Ecobeheer streeft twee doelen na:

 • De kosten van de energieconsumptie van uw mede-eigendom verlagen door voordelige energietarieven te bedingen dankzij de kracht van onze groep.
 • De uitgaven beheersen
  De algemene uitgaven van uw mede-eigendom analyseren en contracten in mededinging stellen door op de algemene vergadering een budget voor te leggen in de vorm van een tabel met de geraamde lasten, een analyse van de energie-uitgaven van uw mede-eigendom (water, gas, stookolie, elektriciteit) en door op de algemene vergadering ook een balans voor te leggen om de gerealiseerde besparingen te bevestigen.

De concrete maatregelen om deze doelen te bereiken

L’écologie pour votre copropriété
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Plaatsing van zonnepanelen (thermisch of fotovoltaïsch)
 • Isolatie van dak of gevels
 • Renovatie van het verwarmingssysteem
 • Aanleg van groene daken
 • Plaatsing van laadpalen voor elektrische wagens
 • Installatie van een waterontharder

Een building manager als enige aanspreekpunt voor uw mede-eigendom

Réunion avec les membres d’une copropriété
 • Het beheer van een mede-eigendom vereist enorm veel ervaring. Onze building managers moeten over meerdere jaren ervaring beschikken. Bovendien kunnen ze rekenen op de ondersteuning van een architect, jurist, verzekeringsmakelaar en boekhouder.
Meer weten

Herstellingsdienst, 24 uur per dag

Le travail des experts de syndicat de copropriété

TREVI 24/7: U kunt 24 uur per dag en 7 dagen per week rekenen op een herstellingsdienst met

 • Technische bijstand buiten de kantooruren en tijdens het weekend
 • Gemandateerde leveranciers met wachtdienst
 • Een betalend nummer dat 24 uur per dag bereikbaar is (noodgeval, incident, schadegeval)

My Syndic, de intranetsite van uw mede-eigendom

Un ordinateur avec la page My Syndic ouverte
 • De intranetsite van uw mede-eigendom, 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • Een manier om te communiceren met uw Building Manager
 • Een ‘milieuvriendelijke’ aanpak Geen nodeloze afdruk van documenten
 • U kunt alle documenten online inkijken
 • Kostenoverzicht, oproepen tot kapitaalinbreng, algemeen overzicht van uitgaven
 • Oproepingen, notulen van algemene vergaderingen
 • Contactpersonen: beheerder, leden van de Raad van mede-eigendom en leveranciers
 • Bijkomende informatie voor de leden van de Raad van mede-eigendom en de commissarissen van de rekeningen (facturen, balansen, overzicht van de rekeningen, contracten, vragen om tussenkomsten, lopende schadegevallen ...)

Mijn makelaar Trea is gespecialiseerd in de verzekering van mede-eigendommen

Notre partenaire Trea Insurance
 • De makelaar gespecialiseerd in de bescherming van mede-eigendommen. Een schadeclaim indienen, snel een deskundige aanstellen, de herstellingswerken betalen, enz.
 • Voorwaarden van waarborg aangepast aan uw mede-eigendom
 • De meest volledige en minst dure woningverzekering op de markt dankzij de omvang van de portfolio
 • Optimale termijn voor de afhandeling van schadegevallen en optimale relaties met de verzekeraars
 • Specifieke waarborgen samengebracht in één contract beheerd door een enkele makelaar
 • De afhandeling van productiedossiers en schadegevallen op technisch en administratief vlak

Meer weten

Wilt u uw mede-eigendom in beheer geven? Neem contact met ons op voor meer informatie

Uw gebouw

Persoonlijke gegevens

Onze klanten getuigen

Lees alles over hun positieve ervaringen met Trevi.

Helen Dobby

" Very swift intervention when water pressure dropped, plumber sent quickly, out of office hours. Courteous staff, excellent follow-up."

Martine Berre

"Heel tevreden over de dienstverlening door het team van Trevi, zowel van de beheerder, de assistent als de boekhouding. Mijn vragen via mail en telefoon werden altijd snel beantwoord. De extranetsite aangeboden door Trevi is heel gebruiksvriendelijk en slim uitgewerkt. Ik wil mevrouw Beckers bedanken voor haar vriendelijkheid en haar geduld. Ik kan Trevi echt aanbevelen.”

Caroline R.

"Bedankt aan onze beheerder voor zijn kennis van zaken en vakkundige opvolging, mogelijk gemaakt dankzij de middelen of hulp die hem worden aangereikt om alle doelstellingen te bereiken. Residentie OVRONNAZ, André Baillonstraat, Vorst"

Myriam Heeren

"ONBERISPELIJKE EN SNELLE SERVICE, ALTIJD EEN LUISTEREND OOR VOOR DE KLANTEN"

Petiti Laura

"Heel tevreden over de dienstverlening, uitstekende opvolging van onze isolatiewerken aan de achtergevel. Aan te bevelen"

Drag