ID_CONTENT 38

De TREVI-index werd in januari 2005 gelanceerd om in te spelen op de vraag van een groeiend aantal spelers op de Belgische residentiële vastgoedmarkt: een uitgebreide vastgoedindex die regelmatig berekend wordt op basis van duidelijke criteria.

De TREVI-index is gebaseerd op de verkoopprijs van een staal van 7.500 onroerende goederen opgesteld in het trimester voorafgaand aan de publicatie. De TREVI-index is dus een barometer van de evolutie van de residentiële vastgoedprijzen die driemaandelijks wordt opgesteld op basis van een representatief staal van eigendommen verspreid over heel België. De vastgoedsector staat niet stil! En de TREVI-index analyseert die evolutie trimester na trimester!

Ons staal wordt elk trimester aangevuld door vastgoedadvertenties te verzamelen van onze partners die aanwezig zijn op het hele Belgische grondgebied en van eigendommen te koop aangeboden door onze collega's, notarissen en particulieren.

* sinds 1 januari 2006 wordt de TREVI-index driemaandelijks gepubliceerd

De Trevi-index, bronnen en methodes

1. De residentiële vastgoedmarkt observeren

Het is niet eenvoudig om een database samen te stellen met de prijzen van de transacties binnen het Belgische residentiële vastgoedbestand. Slechts een handvol van de talloze beschikbare bronnen hebben tegelijk de volgende kenmerken:

  • Gebaseerd op een voldoende representatief staal
  • Voorzien van efficiënte systemen om gegevens in te zamelen
  • Reiken uitgebreide informatie aan over de eigenschappen van de verkochte eigendommen
  • En leveren gegevens op om een beeld te kunnen schetsen van de recente reële situatie op de markten

 

2. De beschikbare bronnen voor de opstelling van een barometer

Om de beschikbare statistische bronnen in kaart te kunnen brengen die ons een duidelijk beeld geven van de residentiële vastgoedmarkt, is het interessant om het verloop van de overdracht van een woning in vier fases op te splitsen: de tekoopstelling van de woning, de ondertekening van de voorlopige koopakte, de ondertekening van de notariële akte en tot slot de registratie van de verkoop in de kadasterregisters van de overheid (grafiek 1)

Processus de mise en vente d’un bien

Met zijn originele systeem om gegevens in te zamelen over de prijzen en de kenmerken van de onroerende goederen, krijgt de groep TREVI inzicht in de twee eerste stappen van het verkoopproces.

De studies uitgevoerd op basis van de notariële aktes gaan dieper in op de derde stap in het verkoopproces: de ondertekening van de notariële akte. Het is intussen al drie tot vier maanden geleden dat het goed te koop werd gesteld en bij de effectieve transactie is een groot deel van de informatie dan ook enigszins achterhaald.

Bijna een jaar nadat het verkoopproces van een goed werd opgestart, wordt de overdracht nu afgerond door de registratie van de transactie in de registers van de overheid.

Van alle beschikbare bronnen baseert de TREVI-index zich op gegevens die een analyse mogelijk maken van de recentste ontwikkelingen in de Belgische vastgoedconjunctuur. De index opgesteld in trimester T heeft dus betrekking op een groot staal van de markt die werd geobserveerd in trimester T-1 

 

3. Geografische dekking en omvang van het staal

De gegevens ingezameld door de Groep TREVI hebben betrekking op 7.500 aangeboden onroerende goederen verspreid over heel België om een goede geografische dekking te garanderen. Dit grote staal is bedoeld om het kwaliteitseffect te beperken dat zou kunnen leiden tot systematische fouten bij de opstelling van de index.

De hypothese van een zekere homogeniteit van de beschikbare onroerende goederen op de markt in de loop der tijd en het gebruik van een groot aantal gegevens zullen systematische fouten van de kwaliteitsfactor en afwijkende waarden impliciet beperken.

De TREVI-index is gebaseerd op een observatie van de prijzen in elk marktsegment per Belgische provincie.