TREVI Index op 30 september 2006: 109,65

19Okt

Gezien de huidige stijging van de vastgoedprijzen, is het nog belangrijker om de TREVI-index bekend te maken. We herhalen nog even dat deze index is gebaseerd op een systematische analyse van meer dan 7000 gegevens, over heel België en voor alle vastgoedtypes (huizen - beleggingspanden - gronden - appartementen). De gegevens zijn afkomstig van alle mogelijke bronnen: particulieren, notarissen, vastgoedmakelaars.
We willen benadrukken dat enkel een ruime macro-economische analyse kan resulteren in een betrouwbaar cijfer over de evolutie van de vastgoedmarkt.

Wat is er dit derde trimester allemaal gebeurd?

Wij hebben hier en daar gelezen dat sommigen vandaag de commentaar herhalen die wij bijna een jaar geleden hebben gegeven, over de soft landing. Naar onze bescheiden mening moet de huidige situatie anders geïnterpreteerd worden. Wij zijn aanbeland bij een stabilisering van de markt die zich elke maand sterker doorzet. We kunnen dus eerder spreken van een “flat market”. Laten we niet achter de feiten aan lopen bij het geven van onze commentaar. Het is onze taak als professional om een zo nauwkeurig mogelijke “momentopname” te maken van de vastgoedmarkt. En dat is nu precies wat de TREVI-index tracht te doen, zowel voor professionals als voor particulieren.

“Flat market” zeiden we dus. Een fenomeen dat des te opmerkelijker is omdat dit keer alle gewesten en alle vastgoedtypes (huizen - appartementen - beleggingspanden - gronden) gelijke tred lijken te houden in deze stabiliserende trend. Een vreemde homogeniteit die zich al in jaren niet meer zo duidelijk heeft afgetekend.

Dus, nu de markt onze gemaakte prognoses lijkt te bevestigen, waarom dan geen moeilijk en gevaarlijk risico nemen en een pronostiek wagen? De inzet is eenvoudig: de evolutie voorspellen van de TREVI-index op 31/12/2006. In veel opzichten een belangrijk cijfer omdat we zo jaarlijks de vastgestelde stijging voor het hele jaar 2006 kunnen bepalen.

En tegen alle verwachtingen in stellen we een lichte daling vast. Het zou ons dan ook niet verbazen als 2006 wordt afgesloten met een TREVI-index die rond 109 schommelt. De combinatie van een meer redelijke vraag (maar nog steeds op een aanvaardbaar niveau) en een stijgend aanbod, tegen de achtergrond van een stijgende (hoewel nog zwakke) rentevoet, zou zijn werk moeten doen.

Zoals we vaak herhalen, is ons advies louter indicatief en bepaalde micromarkten kunnen altijd afwijken van de trends. Toch bieden wij u deze informatie aan om u een globaal beeld te geven en dat is altijd interessanter zijn dan een zogenaamd gedetailleerde analyse van een micromarkt waar het aantal transacties altijd leidt tot een heel wisselvallige statistische studie.

Wij geven samen met onze commentaar bij de index op 31.12.2006 ook een overzicht van onze verwachtingen voor 2007. Uit de talrijke vragen van bankiers, makelaars, beleggers en zelfs vele particulieren blijkt duidelijk dat de markt behoefte heeft aan een duidelijk beeld van de toekomstige ontwikkelingen.