Evolutie van de index TREVI op 31/12/2006

17Jan

Met de hulp van onze commerciële medewerkers, die ons hebben laten weten dat de marktsituatie in de loop van het 3e trimester 2006 in het hele Belgische grondgebied moeilijker is geworden, hebben we enig voorbehoud kunnen maken voor de evolutie van de TREVI-index in het 4e trimester 2006. De markt heeft aan kracht ingeboet. Vandaag wordt die indruk bevestigd door de cijfers: de markt is in dit 4e trimester 2006 heel licht achteruitgegaan, voor het eerst sinds de creatie van de TREVI-index. (1/1/2005).

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->Alarmerend? Integendeel, de aangekondigde “flat market” is een feit en we hebben alle redenen om na het overgangsjaar 2007 uit te kijken naar een nieuwe prijsstijging aan het eind van 2008 of eerder in 2009. We mogen niet vergeten dat dit fenomeen zich ook in de meeste andere Europese landen voordoet.

In de VS, waar sommigen hebben geprobeerd onrust te zaaien door een dreigende crash te voorspellen, wijzen de recentste statistieken eerder op een stabilisatie van de prijzen. Dit is heel belangrijk, want we zijn ervan overtuigd dat een spectaculaire prijsdaling in de VS zou geleid hebben tot een daling van de prijzen op de Europese markten. Die daling zou dan eerder het gevolg zijn van een klimaat van wantrouwen dan van ongunstige factoren.

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]--> Laten we niet vergeten dat alle beleggingsmarkten beïnvloed worden door een sfeer, een psychologisch positief of negatief klimaat. Ook de vastgoedmarkt ontsnapt hier niet aan.

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]--> -Toch zijn we heel positief over de evolutie van de vastgoedmarkt op middellange termijn, want we zien geleidelijk 3 interessante fenomenen opduiken die heel belangrijk zijn:

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]--> -Massale investeringen van bepaalde beleggers en zelfs bepaalde instellingen, tot nu toe heel weigerachtig, die wijzen op de interesse voor de vastgoedmarkt.

<!--[if !supportEmptyParas]-->-Door de stijging van de verkoopprijzen zal de vraag in de komende 2 jaar gedeeltelijk verschuiven naar de huurmarkt.

<!--[if !supportEmptyParas]-->De “professionalisering” van de huurmarkt door de komst van grote beleggers betekent dat producten kunnen worden aangeboden die aangepast zijn aan de vraag.

<!--[if !supportEmptyParas]--><!--[endif]--> Tot slot merken we op dat we in 2007 zullen werken op een financiële markt die, volgens de analisten, gedomineerd wordt door globaal stabiele rentevoeten die zelfs lichtjes kunnen dalen in de loop van het 2e semester. Deze stimulans garandeert dat alle vastgoedmarkten de komende jaren in goede gezondheid zullen blijven.

Hoewel onze index bedoeld is om een macro-economisch beeld te schetsen, kunnen we deze mededeling niet afsluiten zonder de aandacht te vestigen op enkele opmerkelijke feiten in dit 4e trimester:

<!--[if !supportEmptyParas]-->-De huurpanden volgen elk een eigen evolutie: een lichte stijging in de provincies Luik, Brussel en Oost-Vlaanderen en een status-quo of evenwicht in de andere provincies.

<!--[if !supportEmptyParas]--> -De appartementen zijn in het algemeen licht gedaald nadat ze een sterke stijging hebben doorgemaakt (behalve in de streek rond Luik).
Deze daling was vooral voelbaar op de markt in West- en Oost-Vlaanderen.

<!--[if !supportEmptyParas]-->-De eengezinswoningen zijn er sterker op vooruitgegaan dan het gemiddelde van de andere vastgoedtypes in het hele grondgebied.

De prognoses voor 2007, namelijk een consolidatiemarkt, lijken duidelijk het meest geloofwaardig op basis van de laatste opgetekende cijfers. We zullen dit zeker controleren zodra de index van het 2e trimester 2007 verschijnt.

<!--[if !vml]-->
<!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->