TREVI INDEX OP 30 JUNI 2007

05Juli

Met 109,42 heeft de Trevi-index op 30 juni 2007 zijn 2e hoogste niveau ooit bereikt en sluit daarmee iets hoger af dan in maart 2007 (109,24).

Ter herinnering, de grafiek toont dat de index op 30/09/06 zijn hoogste punt heeft bereikt met 109,60.


Zonder zichzelf schouderklopjes te willen geven, kan de groep Trevi toch objectief vaststellen dat onze prognoses met de regelmaat van een klok bevestigd worden en ook in het 3e en 4e trimester van 2007 zal dat waarschijnlijk niet anders zijn.

De stabiele markt die wij hadden voorspeld, is nu een feit en wordt nog elke dag bevestigd. De kleine marktcorrecties gebeuren automatisch en zonder dat daar een echte trend in herkend kan worden.

Wij gaan slechts gedeeltelijk akkoord met de berichten van bepaalde marktspelers die spreken over een sterke stijging van de markt. De cijfers van deze trend moeten gerelativeerd worden.


We vragen ons allemaal in de eerste plaats af wat we de komende maanden en zelfs in 2008 mogen verwachten. Dat is essentiële informatie voor wie nu eigenaar is of dat zal worden, maar ook voor de projectontwikkelaars die zich nu buigen over projecten die volgend jaar te koop worden aangeboden.

Dit voorbije trimester hebben bepaalde marktsegmenten inderdaad betere resultaten neergezet (huizen in Vlaanderen, opbrengsteigendommen in heel België), maar waar het op neerkomt is dat de verschillen volgens ons niet afgetekend genoeg zijn om hier een trend in te zien, behalve als het bericht niet meer is dan een mediazet!

Een gesprek met vastgoedmakelaars is al genoeg om de realiteit van de huidige markt in te zien.

Zoals we al zeiden, blijven we optimistisch. Dat optimisme neemt zelfs toe voor het jaar 2008, terwijl de prognose voor de rest van dit jaar stabiel blijft.

Dus waarom “Uitkijken naar morgen”?

 

Een combinatie van diverse factoren wijst op een sterkere stijging vanaf midden 2008:

 1. Steeds grotere belangstelling van internationale spelers

 

Groepen uit Ierland, Spanje, Israël en de VS zijn overtuigd van het groeipotentieel van onze markt en komen hier investeren. Zo gaan ze de concurrentie aan met de Fransen, Duitsers en Engelsen die hier al enkele jaren actief zijn.

Hier moeten we beslist de aankoop vermelden door een Ierse groep van het blok VAN MAERLANT – BELLIARD voor de bouw van ± 22.600 m² woonruimte: woningen, gedeeltelijk tegen vastgelegde prijzen en gedeeltelijk tegen vrije prijzen, 1.600 m² handelsruimte met 1000 m² collectieve installatie.

Het bedrag van € 17.800.000 dat voor dit terrein werd neergeteld, bewijst de belangstelling van de projectontwikkelaar-belegger in ons land en zijn verwachtingen voor de toekomst.

        2. Beurs op toppunt, maar dan …

 

Het zou best kunnen dat bepaalde voorzichtige beleggers een deel van de winst zullen vrijmaken die ze de voorbije 3 of 4 jaar geboekt hebben. We kunnen hen alleen maar feliciteren met hun voorzichtigheid of eraan herinneren dat dit soort beleggingen soms van de hand gedaan moet worden voor een volledig failliet dreigt.

 En daarom denken we dus dat de Belgische vastgoedmarkt nog een mooie toekomst voor zich heeft. We moeten uiteraard rekening houden met eventuele belastingmaatregelen die de overheid zou kunnen opleggen door de huuropbrengsten aan banden te leggen. We kunnen alleen maar aanmanen tot de grootste voorzichtigheid omdat het evenwicht broos is en eigenaars nu al een indirecte belastingheffing krijgen opgelegd die niet te verwaarlozen is!