Nieuwe woningen: 6% btw, het is een feit.

16Feb

6% btw bij nieuwbouw: omweg via 21%
Maandag 23 februari 2009 - (pv) - De 6% btw-regel voor nieuwbouw wordt een realiteit, maar met een omweg. De facturen moeten nog wel met 21% worden opgemaakt.

Voortaan zal maar 6% BTW meer betaald moeten worden op om het even welke schijf van € 50.000 van de facturen voor nieuwbouw. De eigenaar mag de woning nog niet in gebruik hebben genomen en hij moet beloven dat dit voor minimum vijf jaar zijn gezinswoning zal zijn. Nieuwe woningen die verkocht worden kunnen ook genieten van de verlaging. Deze tijdelijke maatregel geldt vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2009.  

Momenteel moet men wel nog facturen opmaken met 21% btw, later kan men dit dan corrigeren via een creditnota. De koper moet wel een attest indienen bij de btw-controle. Op die manier is de verkoper niet meer aansprakelijk bij een eventuele verkeerde tarifering. Een kopie hiervan moet aan de verkoper worden overhandigd.  

Verder bevat het herstelplan nog andere fiscale maatregelen zoals; een btw-verlaging naar 6% voor door de overheid gebouwde sociale woningen en de lijst met energiebesparende werken, waarvoor men een belastingvermindering krijgt, wordt uitgebreid.

Voor een gedetailleerde bespreking van de voorwaarden verwijzen wij naar art. 1quinquies van KB nr. 20. Link: Koninklijk Besluit BTW, nr. 20, 10 februari 2009
Bron : Fiscale Wenken - 20/02/2009 - Samenvatting uit Index Extended 

De Tekst die de Maatregel mogelijk maakt is vrijdag in het staatsblad verschenen
Wie? Elke particulier die een privéwoning laat bouwen

Wanneer? Voor de woning moet ten minste een of meerdere invorderbare facturen opgesteld zijn tussen 1/1/09 en 31/12/09

Hoeveel? Het verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing op een maximale schijf van 50.000 euro van de constructie.

Voorwaarden:
Werkzaamheden uitgevoerd door een erkend aannemer - nieuw gebouw (geen renovatie).
Het nieuwe goed mag niet eerder bewoond zijn geweest.
De eigenaar moet hier gedurende minstens 5 jaar zijn domicilie hebben (privéwoning).

Aanvragen:
In te dienen formulier beschikbaar op de site http://www.myminfin.be/