TREVI-VASTGOED-INDEX op 30 juni 2010

02Juli

De TREVI-index sluit op 30 juni 2010 af op 109.15. Op 31 maart was dat nog 108.94,
perfect in lijn met de licht stijgende markttendens die we 3 maanden geleden al hadden
voorspeld. De stijging heeft zich nu definitief doorgezet. En dat is bemoedigend, in meer
dan een opzicht