Nieuwe wet op de vrijstelling van de registratierechten in het Brussels Gewest

03Mrt

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de vrijstelling € 175.000.

Met andere woorden, u betaalt geen registratierechten meer op de eerste schijf van € 175.000 bij de aankoop van uw onroerend goed (dit levert een besparing op van € 21.875), onder bepaalde voorwaarden.