ID_CONTENT 59

Building & Property Management

Bent u eigenaar-bewoner en/of investeerder? Bij ons is uw bedrijfsvastgoed in goede handen

Onze troeven

 • Verantwoordelijk voor alle praktische aspecten: financieel, technisch, administratief en juridisch
 • Oplossingen op maat uitwerken
 • De huurinkomsten verhogen
 • Huurleegstand tegengaan
 • Coördinatie van de tussenkomsten 24 uur per dag
 • Regelmatige verslaglegging
 • Uw jaarlijkse rendabiliteit verbeteren

Technisch beheer

 • Instaan voor het onderhoud en de technische installaties
 • Opsporen van en zelfs anticiperen op eventuele problemen
 • De technische evaluaties analyseren om de uitgaven te beperken
 • Innovatieve oplossingen aanreiken, vooral inzake energie

Financieel beheer

 • Een boekhouding voeren en een maandelijks of driemaandelijks verslag opstellen
 • De budgetramingen opstellen
 • Met onderaannemers onderhandelen over financiële voorwaarden: Met als doel de lasten te drukken
 • De huurgelden en provisies innen
 • De huurprijzen indexeren
 • De kracht van Trevi Group (via het team TREA) benutten om uw brandverzekeringspremies te verlagen

De commerciële relatie en de administratieve opvolging

 • De verkoop een boost geven: huurleegstand moet tegengegaan worden
 • Analyse met de makelaardij van de eventuele wijzigingen aan de te huur aangeboden panden en de te hanteren prijzen
 • Niet-exclusief gebruik van de makelaardijdiensten van TREVI
 • Onderhandeling over en afsluiting van de huurovereenkomsten
 • Regelmatig contact met de huurders: een gelukkige huurder blijft langer

Syndicus

TREVI Services reikt oplossingen aan om beter samen te leven in een mede-eigendom!

U deelt de eigendom van een pand met andere bedrijven? Dan bent u mede-eigenaar!

 • Ongeacht de omvang van uw gebouw moet er een syndicus aangesteld worden.
 • De syndicus is het enige en verplichte orgaan van uw mede-eigendom. Hij beheert het gebouw in uw naam en voor uw rekening. Hij voert de beslissingen van de algemene vergadering uit of laat die uitvoeren.
 • Werk dus samen met een expert
 • TREVI biedt u meer dan 50 jaar ervaring, een multidisciplinair team, een echte kostenbesparende werkwijze en een transparante communicatie via zijn website.
 • Geef zelf het profiel van uw mede-eigendom in en wij bezorgen u een offerte, aangepast aan uw behoeften.

Klik hier om ons aanbod te bekijken

Kerncijfers

+ 400 000 m2 in beheer
1 enkele gesprekspartner
35 kantoren in België

Geïnteresseerd in Trevi Property Management? Neem contact met ons op voor meer informatie

Gegarandeerd antwoord binnen 24 uur

Persoonlijke gegevens

Uw eigendom