Startpagina » Trevi als onderneming » Trevi Trust Monitor (Trevi Index)

Trevi Trust Monitor (Trevi Index)

De Trevi Trust Monitor werd gelanceerd op 01/01/2022 en vervangt de TREVI-index die in januari 2005 werd gelanceerd. Het is een toekomstgerichte analyse van de vastgoedmarkt: hoe zal de Belgische vastgoedmarkt evolueren? Het is een aanvulling op de analyses van Statbel en de notarissen, die terugblikken op het verleden en de balans opmaken van de vastgoedmarkt.

Evolutie van de Trevi Trust Monitor

Trevi Trust MonitorTrevi TrustMonitor01/01/202231/03/202230/06/202230/09/202231/12/202231/03/202330/06/202399100101102103104100102.5103.1102.8101.9101.999.5Trimestre

Année Trevi Trust Monitor
01/01/2022 100
31/03/2022 102.5
30/06/2022 103.1
30/09/2022 102.8
31/12/2022 101.9
31/03/2023 101.9
30/06/2023 99.5

De Trevi Trust Monitor (TTM) is een vertrouwensbarometer gebaseerd op de toestand en de evolutie van de Belgische vastgoedmarkt en op gegevens van ons netwerk van Trevi Partner-kantoren.
Meer specifiek wordt de TTM berekend op basis van vier componenten:

  1. Veranderingen in de vraag van eigenaars-bewoners en investeerders;
  2. De vraag naar verschillende types van vastgoed;
  3. Een schatting van de prijstrends voor huizen (met tuin), appartementen en bouwpercelen;
  4. Een schatting van de ontwikkeling van het transactievolume per type woning.

De Trevi Trust Monitor, bronnen & methoden

1. Het monitoren van de residentiële vastgoedmarkt

Het is niet eenvoudig om databases samen te stellen die de transactieprijzen van Belgisch residentieel vastgoed vermelden. Onder de vele beschikbare bronnen zijn er weinig die tegelijkertijd :

 

2. Beschikbare bronnen voor het samenstellen van een barometer

Om de beschikbare statistische bronnen voor het begrijpen van de residentiële vastgoedmarkt te identificeren, is het nuttig om de geschiedenis van de overdracht van een woning in vier fasen op te splitsen: de woning wordt te koop aangeboden, de verkoopovereenkomst wordt ondertekend, de notariële akte wordt ondertekend en tot slot wordt de overdracht geregistreerd in het kadaster (grafiek 1).

3. De Trevi Trust-monitor

Met zijn originele systeem voor het verzamelen van informatie over vastgoedprijzen en -kenmerken volgt TREVI de eerste twee fasen van het verkoopproces en de vooruitzichten voor de Belgische vastgoedmarkt in de volgende kwartalen.
De studies op basis van notariële akten focussen op de derde fase van het overdrachtsproces: wanneer de notariële akte wordt ondertekend. Er zijn al drie tot vier maanden verstreken voor een pand dat te koop is gezet en er heeft een daadwerkelijke transactie plaatsgevonden, dus veel van de informatie heeft zijn actualiteit verloren.
Bijna een jaar nadat een woning het verkoopproces is ingegaan, wordt het overdrachtsproces afgerond met de registratie van de overdracht in de administratieregisters.
Omdat er zoveel verschillende bronnen beschikbaar zijn, is de TREVI TRUST Monitor gebaseerd op gegevens die kunnen worden gebruikt om recente ontwikkelingen op de Belgische vastgoedmarkt te analyseren, waarbij de index die wordt gepresenteerd voor kwartaal t betrekking heeft op de markten die zijn waargenomen tijdens kwartaal t-1 op een brede steekproef en vooruitkijkt naar de komende kwartalen.

Raadpleeg de laatste persberichten