Startpagina » Belasting op huurgelden? Zijn er alternatieven?
Lijfrente
25/03/2022

Belasting op huurgelden? Zijn er alternatieven?

Vastgoed is altijd populair geweest bij investeerders. En terecht. Het biedt een niet te ontkennen zekerheid, ver weg van alle beroering op de financiële markten, een interessant rendement en de voorbije 20 jaar ook een merkbare prijsstijging.

En ja, een vastgoedinvestering heeft ook zo zijn problemen. U moet er tijd voor kunnen vrijmaken, beschikbaar zijn en een flinke dosis diplomatie aan de dag leggen tegenover uw huurders. U moet ook rekening houden met lopende uitgaven en kleine werkzaamheden en af en toe ook een grotere som spenderen om uw pand te renoveren.

En de toekomst is allesbehalve zeker.

De vele crisissen (schuld, covid, energie, natuurrampen) hebben het evenwicht van onze financiën verstoord. De staat heeft onze economie ondersteund net toen we dat het meest nodig hadden, maar heeft daarbij schulden opgestapeld die ooit natuurlijk terugbetaald moeten worden.

Onze regering heeft meerdere mogelijkheden op tafel liggen en ook vastgoed zal wellicht niet gespaard blijven. We hebben hier en daar artikelen gelezen over een toekomstige belasting op reële huurgelden (en niet meer op het kadastraal inkomen), over een belasting op waardevermeerderingen, over een beperking op de stijging van de indexering van de huurprijzen, over verplichte investeringen in de isolatie van gebouwen, enz.

Dus wat nu?

U zou kunnen overwegen om uw pand te verkopen, maar waar vindt u nog een investering die niet te veel risico’s inhoudt en een redelijk rendement oplevert? Dat is tegenwoordig niet makkelijk.

Wat dacht u van een verkoop op VRIJE LIJFRENTE?

Dit type van verkoop is nog te weinig bekend. Lijfrente is erg in trek en laat u toe om actief te blijven op de vastgoedmarkt zonder de nadelen.

Wat zijn de voordelen van een verkoop op VRIJE LIJFRENTE?

VRIJE LIJFRENTE is een oplossing waarbij u blijft genieten van een regelmatig inkomen en eventueel een hoger rendement kunt opstrijken dan bij een klassieke verkoop in de vorm van:

  • een beginkapitaal (boeket), vaak 10 tot 20% van de waarde van het pand
  • belastingvrije rentes, een aanvulling op uw pensioen, overeenstemmend met 100 tot 110% van de waarde van het pand*
    (*hangt af van het bedrag van het boeket en op voorwaarde dat de maximale looptijd wordt bereikt)
  • een indexering op basis van de gezondheidsindex, van 10 tot 25% van de waarde van het pand (afhankelijk van de duur en op basis van een inflatie van 1,90 % per jaar vastgesteld in de voorbije 20 jaar).
  • U hoeft geen groot kapitaal meer te beheren. Want dat is, laten we eerlijk zijn, nu meer onzeker dan 10 of 20 jaar geleden, gezien de schommelingen op de financiële markten. Bovendien betalen de banken vandaag nauwelijks nog interesten uit.
  • De betaling van uw rente wordt gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving in 1e rang op het pand en door een ontbindende voorwaarde ten voordele van de verkoper.

VRIJE LIJFRENTE biedt dezelfde voordelen als een klassieke verkoop:

  • Geen gedoe meer met rentmeesterschap
  • Geen werkzaamheden meer, alle werken zijn voor rekening van de koper
  • Geen belastingen meer, alle belastingen zijn voor de koper

Vrije lijfrente is gewoonlijk beperkt in de tijd, 15 tot 20 en zelfs 25 jaar zijn de gebruikelijke looptijden (soms levenslang). Dit is eerder voor mensen ouder dan 60 jaar die geen kinderen hebben. En als ze wel kinderen hebben, kan overwogen worden om de rente te storten aan de erfgenamen bij overlijden voor de vervaldatum.

Zie ook

Lijfrente
Verkoop van woningen op lijfrente zit in de lift
Steeds meer Belgen verkopen hun pand op lijfrente.
Lijfrente
Trevi: ‘In een moeilijke economische situatie verkoop je vlotter je woning op lijfrente'
De maandelijkse rente die de verkoper krijgt, helpt ook om de energie- en andere stijgende kosten te betalen, en geeft een betere levenskwaliteit.
Lijfrente
Woning (ver)kopen op lijfrente wint aan populariteit: wat houdt het precies in? En welke risico's loop je?
De aankoop van een woning hoeft niet noodzakelijk met een groot hypothecair krediet gepaard te gaan.