Startpagina » Diensten » Een opbrengsteigendom of patrimoniumvennootschap verkopen » De 9 stappen bij de verkoop van een patrimoniumvennootschap

De 9 stappen bij de verkoop van een patrimoniumvennootschap

1.De waardebepaling van het vastgoedpatrimonium van uw onderneming.

Met een netwerk dat heel België dekt en actief is in alle soorten vastgoed, van residentieel tot professioneel, is TREVI dé ideale partner om de panden van uw bedrijf te waarderen volgens hun specifieke kenmerken. De volgende parameters worden in het bijzonder gebruikt voor de schatting:

Onze afdeling werkt indien nodig ook nauw samen met een aantal expertisebureau’s.
 

2.De totale waarde van de aandelen van uw bedrijf.

Een belangrijk element is de precieze waardering van de aandelen. Dit vereist een hoog niveau van technische expertise. Voor een realistische waardering houdt TREVI Patrimonium rekening met de volgende elementen:

Onze afdeling werkt ook nauw samen met een accountantskantoor voor de meer technische belastingregelingen, indien nodig.

 

3.Juridisch en fiscaal advies om de verkoop te optimaliseren.

Op basis van de verkregen waardering bestuderen we samen hoe we de verkoop van uw participaties of aandelen kunnen optimaliseren om bij de commercialisering het best mogelijke resultaat te behalen.

 

4.Opstellen van een verkoopdossier.

Een nauwkeurig, objectief en eerlijk verkoopdossier is de sleutel tot doeltreffende onderhandelingen (zie lijst van vereiste documenten hieronder).
Ons team kan een beroep doen op de diensten van een professionele fotograaf als dit nodig is om de woning(en) zo goed mogelijk te tonen.

 

5.Marketing

Uw bedrijf te koop zetten en de commerciële ervaring van onze afdeling TREVI Patrimonium is het sleutelelement in het verkoopproces.
U geniet van toegang tot onze database van particuliere of professionele familiekopers, maar ook van vastgoedbedrijven die via dit type kanaal willen investeren. We presenteren en promoten uw verkoopdossier bij de kopers en investeerders in onze database. Om onaangename verrassingen te vermijden, controleren we de solvabiliteit van de kandidaat-koper.

 

6.Onderhandelingen

Zodra de kandidaat is geselecteerd, is het belangrijk om te onderhandelen over de best mogelijke prijs en alle voorwaarden van de verkoop, voordat we beginnen met de due diligence.

 

7.De due diligence organiseren

We centraliseren de documenten die nodig zijn voor het due diligence-onderzoek en sturen deze naar de koper, zodat het snel en efficiënt kan worden uitgevoerd. De due diligence wordt uitgevoerd door de koper en wordt ondersteund en gecontroleerd door ons.

 

8.Opstellen en onderhandelen van de overeenkomst voor de verkoop van uw aandelen

Deze overeenkomst wordt opgesteld door onze afdeling en zal het hele verkoopproces in uw belang veiligstellen.

 

9.Afsluiten van de verkoop

Tot slot begeleiden we u bij de ondertekening van de overeenkomst, het aandelenboek, het opstellen van eventuele garanties, de notulen van algemene vergaderingen en de verschillende stappen die nodig zijn bij een verandering van aandeelhouder.