Het rendement van een opbrengsteigendom berekenen

Beleggers worden regelmatig geconfronteerd met het begrip “rendement” van vastgoed. Met rendement bedoelen we het rendement dat een investering oplevert, d.w.z. de verhouding tussen de verkregen huurinkomsten en de waarde van een vastgoed. Het concept is vergelijkbaar met dat van de rentabiliteitsratio.

Het rendement wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Het is niet het rendement op het geïnvesteerde vermogen, maar op de verkoopprijs van het vastgoed, en wordt als volgt berekend:

Rendement = Jaarlijkse huur / Aankoopprijs + Aankoopkosten

Standaard zal het huurrendement bruto “akte in handen” zijn, d.w.z. rekening houdend met de aankoopprijs plus aankoopkosten. Dit is de methode die gebruikt wordt door beleggingsprofessionals, of het nu gaat om woningen, kantoren of commercieel vastgoed.

Om het onderstaande voorbeeld te vereenvoudigen, gebruiken we een vast percentage van 13,5% voor “standaard” aankoopkosten (registratiekosten + notariskosten + kredietkosten) voor een verkoop in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er wordt van uitgegaan dat het huurbedrag exclusief kosten in de berekening moet worden opgenomen.

Voorbeeld:

De heer Dupont bezit een appartement in Brussel dat momenteel verhuurd wordt voor € 1.000 + € 250 aan provisies voor kosten.

  • De waarde van het appartement is € 200.000.
  • Jaarlijkse huurinkomsten exclusief kosten: € 12.000
  • Vaste aankoopkosten (13,5%): € 27.000
  • • Bruto rendement “akte in handen”: € 12.000 / (€ 200.000 + € 27.000) = 5,28%.

 Het nettorendement houdt rekening met alle kosten van het vastgoed en eventuele voorzieningen die voor elke belegger zijn berekend.

Als we teruggaan naar het bovenstaande voorbeeld en rekening houden met onroerende voorheffing (€ 800), verzekering (€ 500) en een voorziening van 5% voor werkzaamheden en huurwerkloosheid (€ 600), krijgen we het volgende nettorendement:

Nettorendement = (€ 12.000 – € 800 – € 500 – € 600) / (€ 200.000 + € 27.000) = 4,45%.