Startpagina » Diensten » Uw woning verhuren » Huurindexering in België

Huurindexering in België

In België is de indexering van de huishuur wettelijk geregeld en gebaseerd op de gezondheidsindex, ook bekend als de index van de consumptieprijzen. Hier volgen de stappen voor het berekenen van de indexering van de huishuur in België:

Belangrijke punten om in gedachten te houden

Controleer het huurcontract

Controleer of uw huurcontract expliciet vermeldt dat de huur wordt geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex. Dit moet in het huurcontract vermeld staan om de indexering te kunnen toepassen.

Bepaal de referentieperiode

De huur wordt over het algemeen op jaarbasis geïndexeerd aan de hand van de gezondheidsindex gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie): u moet de in de indexeringsclausule van uw huurovereenkomst vermelde referentieperiode bepalen waarvoor u de indexering wilt uitvoeren.

De gezondheidsindex raadplegen

De FOD Economie publiceert regelmatig de gezondheidsindex op zijn officiële website. Zoek de index die overeenstemt met de referentieperiode die u hebt gekozen.

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/gezondheidsindex

Bereken de indexering

Gebruik de volgende formule om de indexering te berekenen:

Nieuwe huur = Oude huur x (nieuwe index / oude index)

In deze formule is de nieuwe index de gezondheidsindex voor de huidige referentieperiode en de oude index de gezondheidsindex voor de vorige referentieperiode.

De termijnen respecteren

Volgens de Belgische wetgeving moet de huurder ten minste één maand voor de ingangsdatum van de indexering schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een indexering van de huurprijs. De verhuurder moet de nieuwe index, de oude huurprijs en de nieuwe geïndexeerde huurprijs schriftelijk meedelen.

Specifieke regels

Het is belangrijk om te weten dat de specifieke regels voor huurindexering enigszins kunnen verschillen afhankelijk van de regio in België.

Let op : er is momenteel een beperking op de indexering van woninghuurcontracten in alle regio’s op basis van het energieprestatiecertificaat (EPC). Meer informatie hierover vindt u op de websites van de bevoegde gewestelijke overheden in Vlaanderen, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap en Brussel-Hoofdstad.

Met Trevi wordt uw huur automatisch geïndexeerd

Als Trevi-klant hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de ingewikkelde berekeningen voor de indexering van uw huurcontract. Ons geïnformatiseerd systeem voert deze berekening automatisch uit op basis van officiële referentie-indexen. Dit garandeert de nauwkeurigheid en objectiviteit van de indexeringsberekening.

Zodra de berekening is afgerond, ontvangt u een e-mail met de toegepaste indexering op uw residentiële huurovereenkomst.

Mijn pand schatten