Startpagina » Diensten » Een woning verkopen » Een huis verkopen met planologische onregelmatigheden

Stedenbouwkundige aspecten bij het te koop zetten van een pand

Als koper of verkoper is het soms moeilijk om te weten of een woning voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften. Het is denkbaar dat een woning al tientallen jaren niet aan de voorschriften voldoet zonder dat de eigenaar zich daarvan bewust is. Maar zelfs als het mogelijk is om een onregelmatige woning te verkopen, zullen specifieke clausules in de koopakte de verantwoordelijkheid van de partijen in dit opzicht specificeren. In dit artikel kijken we naar de gevolgen van deze transacties, zodat u kunt reageren als de situatie zich voordoet.

Wat is een bouwvergunning en is deze verplicht?

In elke regio zijn er voorschriften voor ruimtelijke ordening om het grondgebruik en de bouw of renovatie van woningen te regelen en om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van een stad of dorp in overeenstemming is met de omgeving. Wanneer een woning wordt gebouwd of gerenoveerd, is het essentieel om een bouwvergunning aan te vragen om ervoor te zorgen dat uw project voldoet aan de wetgeving die van kracht is in uw regio.

De verkoop van een woning is wettelijk afhankelijk van de indiening van een document dat bekend staat als ” stedenbouwkundige inlichting “, waarin de locatie en het erkende gebruik van de verkochte woning wordt beschreven.

Wat is een stedenbouwkundige overtreding?

Dit is een rapport van de gemeente waarin een onregelmatigheid in een pand wordt beschreven. Over het algemeen gaat het om werken die zijn uitgevoerd zonder stedenbouwkundige vergunning, hoewel die wel vereist was: bijvoorbeeld de bouw van een terras, een aanbouw, het overdekken van een binnenplaats, enz. Dit soort overtredingen verschilt van gewest tot gewest, dus het is essentieel om er meer over te weten. U kunt Regularis voor Brussel en Wallonië raadplegen en Vlaanderen Vlaanderen voor Vlaanderen voor alle informatie die u nodig hebt.

Wat is een onopgemerkte stedenbouwkundige onregelmatigheid?

Het gaat om onregelmatige werken uitgevoerd op een pand die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een officiële inbreuk door de betrokken gemeente.

De verkoop van een ” niet-conforme ” woning waarvoor geen proces-verbaal van overtreding werd opgemaakt, brengt belangrijke verantwoordelijkheden met zich mee wanneer de woning in kwestie daadwerkelijk wordt verkocht.

De informatieplicht

De verkoper moet de koper informeren over de situatie van het onroerend goed en eventuele onregelmatigheden. Dit wordt de informatieplicht genoemd. Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verkoper “aansprakelijk is voor alle verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dat gebruik in die mate belemmeren dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, als hij ervan op de hoogte was geweest”. (bron: Belgisch wetportaal) Dit betekent dat de eigenaar garandeert dat het pand geen verborgen gebreken heeft die de verkoop hadden kunnen verhinderen.

Een stedenbouwkundige overtreding kan worden beschouwd als een verborgen gebrek. Als de eigenaar de koper dus niet heeft geïnformeerd, kan hij of zij in principe de kosten moeten betalen om de woning stedenbouwkundig in orde te brengen.

Bescherming van de koper :
Net als de verkoper kan de koper in een notariële akte een clausule opnemen die de naleving van de stedenbouwkundige voorschriften garandeert. Dit type clausule wordt vaak opgenomen in de akte, waaruit blijkt dat de verkoper garandeert dat het pand niet wordt aangetast door eventuele stedenbouwkundige overtredingen. De clausule kan betrekking hebben op persoonlijke werken uitgevoerd door de eigenaar of op alle werken uitgevoerd op het pand, zelfs als de verkoper niet verantwoordelijk is voor de werken. Dankzij deze clausule zal de koper beschermd zijn als hij of zij een overtreding ontdekt na de verkoop en de conformiteit of het herstel ervan vraagt.

Bescherming voor de verkoper:
De verkoper kan zich niet bewust zijn van het bestaan van een onregelmatigheid in de plannen: in dit geval kan de opname van een clausule die de verkoper vrijstelt van de garantie voor verborgen gebreken de verkoper beschermen. Maar zelfs als deze clausule de verkoper beschermt, zal hij nog steeds zijn goede trouw moeten aantonen in geval van een onregelmatigheid (de bewijslast ligt bij hem).

Wat gebeurt er als beide clausules in de akte staan?

Het bestaan van beide clausules in dezelfde koopakte kan de gevolgen voor de eigenaar veranderen. De clausule van vrijstelling kan niet worden toegepast op gebreken die zijn opgenomen in de garantieclausule; dus zelfs als de eigenaar te goeder trouw handelt, zal hij dit niet kunnen bewijzen of de clausule van vrijstelling kunnen gebruiken omdat hij heeft gegarandeerd dat het pand in orde is.

Het is dus een goed idee om te controleren of uw eigendom in orde is voordat u het verkoopt. Het enige wat u hoeft te doen is het kadaster raadplegen, waarin alle bouwvergunningen staan die aan uw woning zijn verleend.

Hoe verkoop ik een onregelmatige woning?

Als u een onregelmatig eigendom wilt verkopen, hebt u twee opties:

Dit type verkoop is complex en brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zowel tijdens als na de verkoop van het pand. Daarom is het een goed idee om samen te werken met experts die met dit soort situaties kunnen omgaan en u kunnen adviseren over de te nemen stappen.

Als vastgoedexperts sinds 1980 kunnen de Trevi-teams u ondersteunen en adviseren terwijl u uw opties overweegt.