Startpagina » Diensten » Nieuwbouwprojecten » Aankop op plan : de Wet van Breyne in tien punten

Aankop op plan : de Wet van Breyne in tien punten

De bescherming die kopers momenteel genieten bij de verkoop op plan heeft niet altijd bestaan…

Wanneer is de wet van toepassing?

De wet is van toepassing op gebouwen die in België worden gebouwd en die volledig of hoofdzakelijk voor bewoning zijn bestemd. Als op de datum van ondertekening van de koopakte de door de verkoper, projectontwikkelaar of aannemer beloofde werkzaamheden nog niet zijn voltooid of zelfs nog maar zijn begonnen, is de wet van toepassing.

De laatste voorwaarde is dat de projecteigenaar (de persoon die opdracht heeft gegeven voor het werk) opeenvolgende betalingstermijnen op zich moet nemen totdat het werk is voltooid. Als de opdrachtgever het werk zelf wil coördineren en contractueel een beroep doet op meerdere aannemers, of als de werf beperkt blijft tot de ruwbouw van het gebouw, is deze voorwaarde niet van toepassing.

Verbouwings- of uitbreidingswerken vallen enkel onder de Wet Breyne als ze vermeld staan in de eigendomsoverdrachtsovereenkomst. Ze moeten ook een bepaalde omvang hebben (80% van de verkoopprijs van het gebouw, met een minimum van 18.600 EUR).

De 10 punten van de Wet van Breyne

Welke bescherming is er?