Startpagina » Hoe het huurrendement van een investering in onroerend goed berekenen?
Investering
11/12/2019

Hoe het huurrendement van een investering in onroerend goed berekenen?

Investeerders worden vaak geconfronteerd met het begrip “vastgoedrendement”

Investeerders worden vaak geconfronteerd met het begrip “vastgoedrendement”. Met rendement bedoelen we hier het rendementspercentage dat een investering oplevert, namelijk de verhouding tussen de verkregen huuropbrengst en de waarde van een goed. Dit begrip is vergelijkbaar met rentabiliteitsratio.
Het rendement wordt gewoonlijk uitgedrukt in percentages. Het gaat hier niet om het rendement op het geïnvesteerd eigen vermogen, maar op de verkoopprijs van het goed en dit wordt als volgt berekend:

Rendement = Jaarlijkse huurgelden / Aankoopprijs + aankoopkosten

Het huurrendement is standaard “bruto, akte in de hand”, dit wil zeggen rekening houdend met de aankoopprijs vermeerderd met de aankoopkosten. Deze methode wordt gebruikt door professionele investeerders, zowel voor residentieel vastgoed, kantoren als bedrijfsvastgoed.

Om het onderstaande voorbeeld te vereenvoudigen, nemen we een forfait van 13,5% voor de “standaard” aankoopkosten (registratierechten + notariskosten + kredietkosten) van een verkoop in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Uiteraard moeten we in de berekening rekening houden met het huurbedrag exclusief lasten.

Voorbeeld:
Dhr. Janssen bezit een appartement in Brussel dat momenteel verhuurd wordt aan 1.000 EUR + 250 EUR voorzieningen voor lasten. De waarde van het appartement bedraagt 200.000 EUR.

Jaarlijkse huuropbrengst exclusief lasten: 12.000 EUR Forfait van de aankoopkosten (13,5%): 27.000 EUR Brutorendement “akte in de hand”: 12.000 EUR / (200.000 EUR + 27.000 EUR) = 5,28%

Het nettorendement omvat alle kosten in verband met het goed en een eventuele berekening van de voorzieningen, eigen aan elke investeerder.

Als we het bovenstaande voorbeeld nemen en rekening houden met de onroerende voorheffing (800 EUR), de verzekering (500 EUR) en een voorziening van 5% voor werkzaamheden en huurleegstand (600 EUR): krijgen we het volgende nettorendement:

Nettorendement = (12.000 EUR – 800 EUR – 500 EUR – 600 EUR) / (200.000 EUR+27.000 EUR) = 4,45%

Zie ook

Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Meymo : een harmonieuze samensmelting van historie en moderniteit
Welkom bij Meymo, een vastgoedproject dat geschiedenis en moderniteit op elegante wijze combineert in het hart van Brussel. Dit douanegebouw uit 1906, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het beroemde Tour & Taxis en het Gare Maritime, is klaar om een symbool van luxe en duurzaamheid te worden onder de creatieve leiding van A2D architecten.
Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Webinar over investeren in studentenwoningen
BLVD10: uw volgende investeringsopportuniteit in Brussel
Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Nieuwe vastgoedprojecten in het noorden van Brussel
Ontdek nieuwe vastgoed horizons