Startpagina » Samenwonen: Ja, maar… Eén verwittigde Valentijn is er twee waard.
Vastgoedmarkt
14/02/2023

Samenwonen: Ja, maar... Eén verwittigde Valentijn is er twee waard.

Feitelijk samenwonen betreft mensen die willen samenwonen zonder te hoeven trouwen of wettelijk samen te wonen.

Feitelijk samenwonen?

Feitelijk samenwonen betreft mensen die willen samenwonen zonder te hoeven trouwen of wettelijk samen te wonen. Er bestaat dus geen juridische band tussen hen, wat ook betekent dat zij op verschillende niveaus niet beschermd zijn. Er gelden immers geen erfrechten als een van hen bijvoorbeeld overlijdt. Als een van de echtgenoten een huis bezit, kan hij of zij zijn of haar partner uit het huis zetten of het huis verkopen zonder toestemming van deze. Hetzelfde geldt als u wilt verhuizen naar een appartement die uw partner alleen huurt. U hoeft de verhuurder niet per se te vertellen dat u er gaat wonen, maar als u dat niet doet, bent u misschien niet beschermd.

Geen actie ondernomen

Zoals hierboven vermeld, is het mogelijk uw verhuizing naar de woning van uw echtgenoot niet te melden als er geen verbod in het huurcontract staat. Er kan een clausule in het huurcontract staan dat het pand slechts door een bepaald aantal mensen mag worden bewoond, maar dit is meestal niet beperkt tot één huurder. Als u geen stappen onderneemt om de verhuurder in te lichten en er staat niets over in het huurcontract, zult u niet noodzakelijk problemen ondervinden. Het is echter belangrijk zich bewust te zijn van de gevolgen. Als de verhuurder niet op de hoogte wordt gesteld van de wijziging en de huurovereenkomst niet wordt gewijzigd, hebt u geen rechten op de woning. Dit betekent dat als uw echtgenoot overlijdt of u uit elkaar gaat, u het pand zo snel mogelijk moet verlaten en u geen opzegtermijn krijgt, tenzij u tijdens de looptijd van het huurcontract getrouwd bent. Het is daarom veiliger om andere oplossingen te overwegen…

Mogelijkheid tot onderverhuur

Als u met uw partner gaat samenwonen, kunt u de woning misschien onderverhuren als u een deel van de huur betaalt. De mogelijkheid van onderhuur moet echter worden toegestaan in het door uw partner ondertekende huurcontract. Dit is niet altijd het geval omdat verhuurders bang kunnen zijn voor de problemen die zij kunnen ondervinden met huurders die zij niet hebben goedgekeurd. Als onderverhuur is toegestaan, moet er een schriftelijk contract worden opgesteld zodat alles tussen jullie in orde is. Bovendien moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan opdat de onderverhuur geldig zou zijn:

  • De schriftelijke instemming van de verhuurder moet worden overhandigd.
  • De woning moet worden gebruikt als hoofdverblijf van uw partner.
  • De duur van de onderhuur mag de duur van de huurovereenkomst niet overschrijden.

Het is belangrijk deze informatie in gedachten te hebben voordat u aan deze procedures begint. Als u niet over de instemming van de verhuurders beschikt, is het onderhuurcontract niet geldig, ook al is onderhuur niet verboden in het huurcontract.

Wijziging van de huurovereenkomst

Een wijziging van het huurcontract of een nieuw huurcontract kan worden opgesteld als u besluit de verhuurder te laten weten dat u gaat verhuizen; dit is de veiligste oplossing omdat u dan dezelfde rechten heeft als uw partner. In de meeste gevallen zal de verhuurder instemmen met het opstellen van een wijziging of een nieuw huurcontract, omdat hij daarmee een extra garantie heeft voor de betaling van de huur.

Dus als het helaas tot een breuk komt, zult u het eens moeten worden over wie het huurcontract moet behouden. Uw partner zal u er niet zomaar op straat kunnen zetten, tenzij de rechter in zijn voordeel beslist. Bovendien kunt u bij overlijden de woning houden zolang u de huur kunt betalen.

Wettelijk samenwonen

Dit houdt in dat u bij het bestuur van de gemeente waar u woont uw samenwoning moet aangeven om rechtsbescherming te krijgen zonder getrouwd te zijn. In dat geval wordt de tweede wettelijk samenwonende automatisch huurder, ook al is de huurovereenkomst slechts voor één van de echtgenoten gesloten. Hij of zij zal echter naar draagkracht moeten bijdragen aan de huishoudelijke uitgaven (huur, belastingen, rekeningen, enz.). Als u in de loop van het huurcontract wettelijk gaat samenwonen, is het een goed idee om de verhuurder daarvan op de hoogte te stellen.

Deskundig advies inwinnen

Als je meer informatie nodig hebt over de verschillende mogelijkheden bij het samenwonen met je partner, kan het een goed idee zijn om contact op te nemen met professionals. Een notaris kan u alles vertellen over de juridische aspecten van het huwelijks- en samenlevingsrecht. Een makelaar kan u helpen met het huurcontract met de verhuurder en uw vragen beantwoorden tijdens een gesprek. Dit zorgt voor zekerheid, zodat u in de toekomst niet in de problemen komt.

Heeft u de ambitie om een vastgoedproject te starten, maar weet u niet tot wie u zich moet richten? Trevi is al meer dan 40 jaar vastgoedexpert en wij kunnen u helpen uw droom waar te maken. Als u geïnteresseerd bent, kunt u contact met ons opnemen om een afspraak te maken.

Zie ook

Geen onderdeel van een categorie
Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Nieuwe vastgoedprojecten in het noorden van Brussel
Ontdek nieuwe vastgoed horizons
Vastgoedmarkt
TREVI TRUST MONITOR OP 22/02/2024 : 99.7
‘De vastgoedmarkt kondigt zich in 2024 voorzichtig positief aan’
Geen onderdeel van een categorie
Vastgoedmarkt
Trevi zet het jaar goed in!
We krijgen er 42 super-collega’s bij. Welkom aan de Honesty-tribe, die voortaan deel uitmaakt van de marktleider in vastgoed in Brussel én Wallonië