Startpagina » Trevi vastgoedindex op 31/03/2018 : 113,74 !
Vastgoedmarkt
02/04/2018

Trevi vastgoedindex op 31/03/2018 : 113,74 !

MOOIE VOORUITZICHTEN VOOR DE VASTGOEDLENTE!

Onze driemaandelijkse barometer die de evolutie van de residentiële vastgoedprijzen meet, is perfect stabiel gebleven ten opzichte van de barometerstand op 31/12/2017: 113,74 vandaag en 113,81 drie maanden geleden. We kunnen dus stellen dat de markt perfect stabiel gebleven is in dit eerste trimester. 

Stabiel, ja, maar actief!

Ondanks het perfect stabiele niveau van de prijzen, zien we dat het verkoopvolume nauwelijks afwijkt van het volume in dezelfde periode vorig jaar (-1,5%). Ter herinnering, de niveaus in 2016 en 2017 werden als uitzonderlijk bestempeld en we denken dus dat de professionals in de sector zeker tevreden zullen zijn met dit huidige niveau.

Stabiel, ja, maar evenwichtig!

Nog een belangrijk punt dat we willen benadrukken, is het evenwicht tussen vraag en aanbod. De creatie van een overaanbod of een inkrimping van de vraag zou een belangrijk risico inhouden.

Momenteel zijn onze indicatoren duidelijk

a)    Aanbod – tekoopstelling

In het eerste trimester 2018 zien we een stijging van het aantal te koop gestelde bestaande woningen met 4% ten opzichte van het 1e trimester 2017 (we houden daarbij geen rekening met een driemaandelijkse statistiek voor nieuw vastgoed die te sterk beïnvloed wordt door de gerichte verkoop van grootschalige projectontwikkelingen).

b)    Vraag

Wat de vraag betreft, tekenen we in dit eerste trimester 2018 een stijging met 3% op in vergelijking met dezelfde periode in 2017. In deze statistiek verzamelen we alle contacten afkomstig uit al onze communicatiebronnen: Namelijk: zoekmotor, onze website, borden, advertenties, naamsbekendheid. We nemen ook alle vragen samen (nieuw + bestaand vastgoed).

Specifieke elementen die bevestigd moeten worden

Een belangrijk element komt telkens terug in onze kantoren: het grote aandeel van investeerders op de nieuwbouwmarkt.

Waarom verdient dit element onze aandacht?

We hebben de indruk dat de visie op vastgoedeigendom nu anders is dan 20 of 30 jaar geleden. De maatschappij verandert, we passen ons gedrag aan. We volgen deze belangrijke verschuiving met de nodige interesse want die brengt 3 parameters in balans.

1.    De lage rentevoet wakkert de interesse van privé-investeerders voor vastgoed aan.

2.    In steden daalt het aantal eigenaren-bewoners jaar na jaar.

3.    Het Belgische residentiële vastgoedpark is voor het overgrote deel in handen van particulieren (in tegenstelling tot in de meeste buurlanden).

Nog een interessant element om te vermelden: de verlenging van de looptijd van de hypothecaire kredieten.

We stellen vast dat de gemiddelde looptijd van de hypothecaire kredieten die worden afgesloten in het kader van een eigen bewoning 2 jaar langer is geworden in de voorbije 3 jaar. Zal deze trend bevestigd worden? Dat zou een coherent en logisch antwoord zijn op het feit dat de prijzen de voorbije 7, 8 jaar sterker gestegen zijn dan de lonen.

Conclusies

We volgen de driemaandelijkse schommelingen op de residentiële vastgoedmarkt nu al 13 jaar op. We kunnen voorspellingen doen over eventuele belangrijke schommelingen omdat we heel actief zijn in alle taken van de residentiële vastgoedmarkt. We voorspellen een mooie vastgoedlente: onze parameters wijzen immers allemaal in de juiste richting: de verlenging van het effect van “kapitaalbescherming” waarnaar kopers op zoek zijn, of ze nu kopen als bewoner of investeerder. Dit is en blijft de belangrijkste reden om vastgoed aan te kopen.

In dit opzicht denken we dat de residentiële markt het perfecte antwoord biedt, zonder enig teken van oververhitting.

Zie ook

Geen onderdeel van een categorie
Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Nieuwe vastgoedprojecten in het noorden van Brussel
Ontdek nieuwe vastgoed horizons
Vastgoedmarkt
TREVI TRUST MONITOR OP 22/02/2024 : 99.7
‘De vastgoedmarkt kondigt zich in 2024 voorzichtig positief aan’
Geen onderdeel van een categorie
Vastgoedmarkt
Trevi zet het jaar goed in!
We krijgen er 42 super-collega’s bij. Welkom aan de Honesty-tribe, die voortaan deel uitmaakt van de marktleider in vastgoed in Brussel én Wallonië