Startpagina » Trevi Vastgoedindex op 31/12/2021 : 129,42
Vastgoedmarkt
05/01/2022

Trevi Vastgoedindex op 31/12/2021 : 129,42

De TREVI-index bedraagt op 31 december 2021 129,42. 2021 wordt dus afgesloten met een stijging op jaarbasis van +/- 5,50%, de sterkste stijging in de voorbije 10 jaar.

TREVI-INDEX: Een recordjaar loopt op zijn einde!

De TREVI-index bedraagt op 31 december 2021 129,42. 2021 wordt dus afgesloten met een stijging op jaarbasis van +/- 5,50%, de sterkste stijging in de voorbije 10 jaar. Wie had ooit kunnen denken dat de covidcrisis zou leiden tot een dergelijke stijging van de residentiële markt. Sommigen hadden zo hun twijfels, gezien de economische en financiële risico’s in de nasleep van de gezondheidscrisis.

Economische risico’s

Het was zeker niet onlogisch om tijdens deze moeilijke periode een vraagteken te plaatsen bij de evolutie van de werkloosheidscijfers en bijgevolg de capaciteit van velen om een hypothecair krediet af te sluiten. In maart, april 2020, tijdens de piek van de epidemie, werden de meest alarmerende cijfers naar voren geschoven. Nu, 18 maanden later, stellen we vast dat de arbeidsmarkt zich in realiteit van zijn sterkste kant heeft laten zien en dit in de grote meerderheid van de geïndustrialiseerde landen. De groei heeft zich in 2021 op spectaculaire wijze herpakt.

Financiële risico’s

Het financiële risico hield verband met twee onzekere factoren: de capaciteit van de leners om hun hypotheek te blijven afbetalen en de evolutie van de inflatiecijfers en bijgevolg ook de evolutie van de rentevoeten.
Wat de niet-betaling van de kredieten betreft, bevestigen alle bankinstellingen dat ze geen specifieke problemen hebben ondervonden. Het aantal niet-betaalde kredieten lag niet hoger dan voor de covidcrisis.
Voor de evolutie van de rentevoeten, waarvoor al meer dan twee jaar een stijging wordt voorspeld, stellen we vast dat die hun laagste niveau blijven aanhouden.
Bovendien volgen we vandaag met belangstelling de beslissing van de volledige Belgische banksector om de voordelige rentevoeten voor de leners te handhaven en dit voor minstens nog eens 1 tot 2 jaar.
We merken ook op dat alle landen die diep in de schulden steken als gevolg van de ingevoerde steunmaatregelen er alle belang bij hebben om de rentevoeten op een heel redelijk niveau te houden om zo hun begroting in evenwicht te houden.

Een jaar met twee gezichten

2021 blijft een van de meest contrastrijke jaren die de residentiële vastgoedmarkt ooit heeft meegemaakt sinds het begin van jaren 2000: een eerste semester gekenmerkt door een verslapt aanbod en een uitzonderlijke vraag, soms vaak op het hysterische af. In het tweede semester keerde de rust opnieuw weer, met een evenwicht dat als geroepen kwam tussen een uitgebreider aanbod op de tweedehandsmarkt en een redelijkere vraag. Een rust waar we in ons persbericht eind juni op gehoopt hadden, want als dit euforische klimaat zich in de loop van 2021 had doorgezet, zou dat op korte, maar vooral op lange termijn de stabiliteit ondermijnd hebben. Residentieel vastgoed moet immers een barrière blijven tegen speculatie en tegen te uitgesproken schommelingen in stijgende of dalende lijn. Dat staat bovenaan het verlanglijstje van onze privé-investeerders.

Vandaag mogen we tevreden zijn: het gezond verstand en de rede hebben opnieuw de bovenhand gehaald. De Belg is met beide benen op de grond blijven staan.

Een jaar van schaarste voor nieuwbouw

In het algemeen werden er in 2021 op het volledige grondgebied, maar dan vooral in het Brussels Gewest, nauwelijks stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.
-50%: een ongeziene terugval en enigszins verrassend, want de vergunningsaanvragen zijn verhoudingsgewijs niet even sterk gedaald, integendeel, ze zijn zelfs stabiel gebleven.
We gaan niet nogmaals hameren op de onbegrijpelijke tegenstelling tussen het, reële en logische, streven van onze politici om zo veel mogelijk mensen toegang te bieden tot de heilige graal die eigendom is en hun onverklaarbare pogingen om de prijzen te verhogen door het aanbod te beperken.

En wat brengt 2022?

Onze analyse voor 2022 is gebaseerd op drie parameters:

  • Behoud van de rentevoeten van hypothecair kredieten op een uitzonderlijk laag niveau (tussen 1 en 2%)
  • Geen langdurige lockdown van grote economische sectoren die de groei kan afremmen
  • Een fiscaal klimaat dat gunstig blijft voor eigenaars (hoewel minister VAN PETEGHEM het had over een belasting op de reële inkomsten denken we dat de vastgoedfiscaliteit (met name wat de belasting op de waardevermeerdering betreft) aantrekkelijk zal blijven).

Rekening houdend met deze drie parameters die ons redelijk lijken, zijn we van mening dat de residentiële vastgoedmarkt in 2022 met 3,5% zal stijgen, met een inflatie van om en bij de 2,5% voor het volledige jaar.

Met een dergelijke stijging die de inflatie zou dekken, houden we dan nog een nettostijging van circa 1% over, die perfect aansluit bij het gemiddelde van de voorbije jaren en bewijst dat vastgoed een stabiliserende rol speelt in de portefeuille van de Belgen.

Omdat we in deze tijd van het jaar traditiegetrouw een lijstje maken met onze wensen voor het nieuwe jaar, hopen we dat 2022 ons een geleidelijke terugkeer naar een normaal leven zal brengen, dat onze politici zich snel vragen zullen gaan stellen over de organisatie van de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen, dat de Gewesten hun beleid inzake registratierechten op elkaar zullen afstemmen, dat Vincent VAN PETEGHEM niet vergeet dat vastgoed een cruciaal element blijft in de financiële inkomsten voor de Gewesten en de Staat en dat vastgoedeigendom een aanvullende en essentiële pensioenpijler is, dat de residentiële markt zijn geweldige vooruitgang zal voortzetten op hetzelfde tempo als in de voorbije 10 jaar en, tot slot, dat we kunnen blijven rekenen op een solide en goed georganiseerd banksysteem.

We wensen iedereen een mooi 2022

***
OP-TREVI GROUP is actief in de sectoren van de vastgoeddiensten in België en het Groothertogdom Luxemburg.
In 2020, gesterkt door zijn 268 medewerkers en zijn netwerk van 35 kantoren, beheerde OP-Trevi Group 33.300 panden als syndicus en 5.300 als huurbeheerder. OP-Trevi Group sloot meer dan 4.118 transacties af voor nieuw residentieel vastgoed en bedrijfsvastgoed. OP-TREVI GROUP staat elke dag meer dan 22.218 klanten bij in elke stap van hun leven. Van bij de keuze om een vastgoed te huren of te kopen, om in te wonen, een vastgoedvermogen op te bouwen, een bedrijf te vestigen of meer inkomsten te verdienen.
Zo ondersteunt OP-TREVI GROUP elke fase in het leven van het pand en van de eigenaar.

 

Perscontact
B.Delrue
+32 473 50 45 62
bdelrue@trevi.be

Zie ook

Geen onderdeel van een categorie
Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Nieuwe vastgoedprojecten in het noorden van Brussel
Ontdek nieuwe vastgoed horizons
Vastgoedmarkt
TREVI TRUST MONITOR OP 22/02/2024 : 99.7
‘De vastgoedmarkt kondigt zich in 2024 voorzichtig positief aan’
Geen onderdeel van een categorie
Vastgoedmarkt
Trevi zet het jaar goed in!
We krijgen er 42 super-collega’s bij. Welkom aan de Honesty-tribe, die voortaan deel uitmaakt van de marktleider in vastgoed in Brussel én Wallonië