Startpagina » Welke kosten brengt de aankoop van een woning met zich mee?
Vastgoedmarkt
03/02/2023

Welke kosten brengt de aankoop van een woning met zich mee?

Een pand kopen om te verhuren of om in te wonen is een project dat veel Belgische huishoudens willen doen; uw geld in vastgoed investeren is immers een winnende en stabiele investering. In dit artikel worden de kosten besproken en uitgelegd die verbonden

Notariskosten specifiek voor de aankoop

De notariskosten zijn de kosten waarover kopers het vaakst horen voordat ze op zoek gaan naar een woning. Veel mensen denken echter dat deze kosten alleen het honorarium van de notaris dekken, dat wil zeggen het aantal uren dat de notaris aan het dossier werkt. In werkelijkheid dekt het honorarium van de notaris meer dan alleen het honorarium:

1. Akte kosten

In dit geval gaat het om al het onderzoek dat de notaris zal verrichten om zich ervan te verzekeren dat het pand aan de normen voldoet en bewoonbaar is: bodemonderzoek, stedenbouwkundig onderzoek, fiscaal onderzoek, enz. Deze kosten liggen niet vast omdat ze variëren naargelang het geval en het onderzochte pand. Toch zijn deze kosten doorslaggevend; dankzij dit onderzoek verzekert de notaris uw veiligheid.

2. Zijn vergoedingen

Dit zijn de honoraria voor de tijd die de notaris aan het dossier besteedt en ook voor het opstellen van de koopakte en het toezicht daarop tijdens de verkoop. Deze honoraria worden bij koninklijk besluit vastgesteld volgens waardeschalen en zijn degressief: hoe hoger de aankoopprijs van het pand, hoe lager het tarief dat de notaris kan aanrekenen. Op deze vergoedingen wordt ook 21% BTW geheven. Indien meer dan één notaris betrokken is bij het opstellen van de koopakte, worden de kosten verdeeld over alle notarissen.

Inschrijvingskosten

Dit is de belasting die u aan de staat moet betalen over het onroerend goed dat u koopt, en die varieert naargelang de regio waar u koopt:

 • 12,5% van de waarde van het onroerend goed in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • 12% in het Vlaams Gewest of 3% indien de koper zich ertoe verbindt het pand te bewonen zonder enig ander eigendom te bezitten. Dit daalt tot 1% als de koper zich ertoe verbindt energierenovaties uit te voeren binnen 5 jaar na de aankoop.
  Deze belasting moet binnen 4 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst worden betaald. Indien een opschortende voorwaarde is opgenomen, zoals het verkrijgen van een lening, gaat de termijn in op de datum waarop aan de voorwaarde is voldaan.

Het is mogelijk te genieten van een vermindering van de belastbare waarde van uw pand, wat een besparing van enkele duizenden euro’s oplevert. De voorwaarden verschillen wel van regio tot regio, meer informatie vindt u op deze pagina. Ook in Wallonië gelden verlaagde tarieven voor een bescheiden woning met een kadastraal inkomen tot 745 €.

Het is mogelijk dat de notaris zelf voor de betaling van de registratierechten zorgt; dit is het geval als u de notariële akte ondertekent voordat u deze belasting betaalt. In dat geval zal de notaris u om het verschuldigde bedrag vragen en dit binnen 2 weken na ontvangst van de koopakte aan de overheid betalen.

BTW

Het is belangrijk te weten dat er extra kosten verbonden kunnen zijn aan het betalen van BTW over bepaalde verkopen. Als het pand dat u wilt kopen nieuw is, moet u 21% btw betalen in plaats van de registratiebelasting. Hierdoor kan de eigenaar alle voorbelasting terugvorderen die hij heeft betaald over de bouw van het pand of de verwerving ervan.

De verkoper moet in het aanbod of de voorlopige koopovereenkomst schriftelijk aan de koper aangeven dat hij voornemens is zijn pand met BTW te verkopen. Als de eigenaar dit niet vermeldt, betaalt de koper de registratiekosten.

Verlaging vanaf januari 2023

Vanaf januari 2023 geldt in België een verlaging van de aankoopprijs van een woning:

 • Een korting van 20% op de notariskosten voor de kredietakte en 10% voor de koopakte.
 • Er komt ook een plafond voor de kosten voor de aan- of verkoop van een woning: 750 euro voor de koopakte en 550 € voor de leenakte, terwijl deze kosten voorheen gemiddeld 2100 € bedroegen.

Om deze vermindering te verkrijgen moet de koper na de aankoop zijn woonplaats in het pand hebben en alleen dat pand bezitten. De aankoopprijs van het pand moet ook lager zijn dan of gelijk zijn aan 850.000 € en de aankoop moet voor een natuurlijke persoon zijn, bedrijven komen niet in aanmerking.

De kosten in verband met de hypotheek

Het feit dat uw hypothecaire lening is geregistreerd, brengt nog een reeks vergoedingen met zich mee die moeten worden betaald aan de notaris die het dossier behandelt, waarvan het grootste deel aan de staat wordt betaald. Deze omvatten :

 • De registratiekosten van de lening, die 1% bedragen van het totale bedrag van uw hypotheek.
 • De hypothecaire registratiekosten die, zoals de naam al aangeeft, de registratie van de akte van uw lening bij het kantoor Rechtszekerheid mogelijk maakt. Deze vergoeding is door de Staat vastgesteld op 0,3% en wordt berekend over het bedrag van het kapitaal.
 • De hypotheek- of vergoedingskosten: deze wordt door de Staat in rekening gebracht voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten in verband met het dossier, met inbegrip van de afgifte van afschriften en certificaten. Deze kosten variëren naargelang het bedrag van de hypotheek (over het algemeen tussen 220€ en 950€).
 • De administratieve kosten die de notaris in rekening brengt voor het opstellen van de hypotheekakte.
 • De notariskosten worden berekend volgens een bij wet vastgestelde schaal. Deze honoraria vertegenwoordigen de tijd die de notaris aan uw dossier heeft besteed en alle stappen die hij heeft moeten ondernemen, zoals het controleren van het krediet, enz.

Het belang van kostenbewustzijn

Zoals u zult hebben begrepen, is het essentieel om op de hoogte te zijn van alle kosten die de aankoop van een woning met zich mee kan brengen, om voorbereid te zijn op deze investering of gewoon om te beginnen met sparen voor de toekomst. Weten wat in uw gebied van toepassing is, is ook essentieel en zal u helpen onaangename verrassingen te vermijden. TREVI, al tientallen jaren expert op de vastgoedmarkt, informeert u en begeleidt u bij een project dat bij u past.

Zie ook

Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Meymo : een harmonieuze samensmelting van historie en moderniteit
Welkom bij Meymo, een vastgoedproject dat geschiedenis en moderniteit op elegante wijze combineert in het hart van Brussel. Dit douanegebouw uit 1906, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het beroemde Tour & Taxis en het Gare Maritime, is klaar om een symbool van luxe en duurzaamheid te worden onder de creatieve leiding van A2D architecten.
Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Webinar over investeren in studentenwoningen
BLVD10: uw volgende investeringsopportuniteit in Brussel
Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Nieuwe vastgoedprojecten in het noorden van Brussel
Ontdek nieuwe vastgoed horizons