Startpagina » Trevi Vastgoedindex op 30/09/2020: 121,27
Vastgoedmarkt
06/10/2020

Trevi Vastgoedindex op 30/09/2020: 121,27

DE VASTGOEDMETRONOOM GEEFT OPNIEUW DE JUISTE MAAT AAN…

Op 30 september 2020 bedraagt de TREVI-index 121,27, dat is een stijging van 4% op jaarbasis. Een zeer duidelijke stijging die ritme volgt dat gemiddeld werd opgetekend in 2019. We zien deze stijging in het hele grondgebied. En toch stellen we vast dat de omvang van de stijging verschilt in elk gewest. Vanwaar deze verschillen? Hoofdzakelijk vanwege het volume van bepaalde types van onroerende goederen. In de dichtbevolkte stedelijke gebieden zien we de prijzen inderdaad sterker stijgen, zelfs beduidend sterker. Enkel in het Brussels Gewest stijgen de prijzen voor instapwoningen (tussen 0 en € 200.000) met 7,9%, dat is bijna dubbel zoveel als de gemiddelde stijging in het hele land.

Een beperkter aanbod
Deze stijging, die zich sterker doorzet in enkele marktsegmenten, is voornamelijk het resultaat van een daling van het aanbod gekoppeld aan een grote en constante vraag zowel van kopers-bewoners als beleggers. Het onevenwicht dat we voorspeld hadden op de nieuwbouwmarkt tussen een steeds schaarser aanbod en een sterke vraag lijkt nu ook aan kracht te winnen op de tweedehandsmarkt.
De markt zal logischerwijs reageren met een scherpe stijging van de prijzen in de instapsegmenten en dat leidt dan weer tot hogere prijzen in de duurdere
prijssegmenten, maar dan in mindere mate.

Het COVID-effect … daar waar we dat niet verwacht hadden
COVID heeft een indirecte impact, die de meeste analisten wellicht onderschat hebben: verkopers stellen hun beslissing uit.
Hoewel sommigen vooral aandacht hadden voor de eventuele daling van de vraag, als gevolg van de economische problemen, heeft de markt deze twijfel
weggevaagd na het uitstel van een aantal tekoopstellingen. De daling van het aanbod wordt geschat op 8%. We hadden het behoud van de vraag zien
aankomen, maar dat de twijfel bij de verkopers zo groot zou zijn, hadden we niet gedacht.
Toch stellen we sinds begin september vast dat een aantal klanten opnieuw bij ons komt aankloppen met de vraag om de procedure in gang te zetten en hun pand te koop te stellen.
Indien deze informatie in de komende weken bevestigd wordt, kunnen we een oververhitting van de prijzen vermijden, want dat is altijd nadelig voor alle
betrokkenen … en de eigenaars zelf als we uitgaan van een visie op lange termijn.

Vrees voor de toekomst?
De enige vrees waar we nog rekening mee moeten houden is de economische situatie in de komende 6 maanden. Na de voorspelde rampzalige situatie in september spreken enkelen nu ook van moeilijkheden in het 4e trimester en zelfs in het 1e trimester 2021.
Laten we niet vergeten dat de consumptie, dé sleutel tot een economisch herstel, enkel zal heropleven in een positief en bemoedigend klimaat. De psychologische factor is daarbij heel belangrijk. We denken dat de vorming van een regering en de ontwikkeling van een vaccin hierin een grote rol zullen spelen.

Een neutrale fiscaliteit
Een van de cruciale elementen van het plan van de overheid heeft betrekking op de onvermijdelijke heffing van nieuwe belastingen. In dit opzicht zal het
behoud van de huidige fiscale voorwaarden in onze vastgoedsector door iedereen, van eenvoudige beleggers tot vaklui, beschouwd worden als het
kernelement van een vermogensrechtelijke visie op lange termijn.
De markt heeft deze informatie dringend nodig om alle twijfels bij onze beleggers weg te nemen. De eventuele verzwaring van de fiscaliteit op de financiële
opbrengsten (belasting op de beurswaardevermeerdering bijvoorbeeld) zal op termijn ook een goed teken zijn voor de vastgoedsector.

Conclusie
Zoals de titel zegt: de metronoom geeft opnieuw de juiste maat aan. Tot onze grote tevredenheid kunnen we vaststellen dat het stijgende tempo van de
voorbije jaren zich onverstoorbaar voortzet. We willen nog niet te snel victorie kraaien, want we bevinden ons nog steeds in een risicovolle situatie die we, en dat geeft elke analist toe, nog nooit meegemaakt hebben. Voorzichtigheid is geboden … doemdenken niet. Op dit ogenblik moeten we vaststellen dat de enorm negatieve vooruitzichten over de economische ontwikkeling overdreven zijn gebleken en dat de positieve cijfers in de evolutie van de vastgoedprijzen de twijfel die door enkelen gezaaid werd, zullen wegnemen.
We zullen elk trimester nauwgezet moeten opvolgen tot we vaststellen dat de stabilisatie van het zo lang verwachte herstel een feit is. Daar zullen we ons de
komende maanden op toeleggen door de ontwikkeling van onze index, die intussen 15 jaar oud is, op te volgen.

***
Als geïntegreerde groep actief op de residentiële en bedrijfsvastgoedmarkt biedt Groep TREVI een volledig dienstenpakket aan, gaande van verkoop of verhuur over privatief beheer tot syndicusdiensten, property management of vastgoedexpertise. Gesterkt door zijn 160 medewerkers en 35 TREVI Partners, biedt Groep TREVI zijn diensten aan in heel België en het Groothertogdom Luxemburg. Op 31 december 2019 werd een geconsolideerde omzet van bijna 16.880.000 miljoen euro behaald.

Zie ook

Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Meymo : een harmonieuze samensmelting van historie en moderniteit
Welkom bij Meymo, een vastgoedproject dat geschiedenis en moderniteit op elegante wijze combineert in het hart van Brussel. Dit douanegebouw uit 1906, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het beroemde Tour & Taxis en het Gare Maritime, is klaar om een symbool van luxe en duurzaamheid te worden onder de creatieve leiding van A2D architecten.
Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Webinar over investeren in studentenwoningen
BLVD10: uw volgende investeringsopportuniteit in Brussel
Investering
Nieuwbouw
Vastgoedmarkt
Nieuwe vastgoedprojecten in het noorden van Brussel
Ontdek nieuwe vastgoed horizons